vragen

Vragen staat vrij! Mensen die vragen worden bij ons niet overgeslagen.
U krijgt altijd antwoord en dat antwoord kost u niets dus stuur vandaag nog een email.

Een jurist? Misschien kan ik beter een advocaat inschakelen?
Zowel de jurist als de advocaat is een rechtsgeleerde en alle advocaten en afgestudeerde juristen hebben dezelfde academische titel; Meester in de rechten (Mr. of, als je in Leiden hebt gestudeerd, mr). Het is niet zo dat een jurist ‘lager’ of ‘hoger’ is dan een advocaat. De rechtskennis verschilt van persoon tot persoon. Bram Moskovisch is ook jurist en geen advocaat (meer). Er zijn goede en slechte advocaten en er zijn goede en slechte juristen. Wat dat betreft zijn wij net echte mensen. Het verschil is dat een advocaat mag procederen. Indien u een procedure wil of moet voeren bij een rechtbank, het Gerechtshof of de Hoge Raad dan moet u zich wettelijk verplicht laten bijstaan door een advocaat. Voor alle andere juridisch gerelateerde zaken zoals juridisch advies en juridische begeleiding op alle rechtsgebieden, het opstellen van contracten en bijvoorbeeld een procedure bij de kantonrechter waarbij het belang lager is dan €25.000, kunt u een jurist inschakelen. Wij werken nauw samen met verschillende advocaten en advocatenkantoren dus mocht het nodig zijn dan hebben we samen zo een advocaat gevonden.

Hoe kom ik erachter of een jurist iets voor mij zou kunnen doen?
Dat is een uitstekende vraag. Als u een email stuurt aan info@vanmaaslegaldepartment.nl waarin u de kwestie omschrijft, dan beoordelen wij of een jurist iets voor u kan doen. De beoordeling is gratis, natuurlijk.

Wat kost een juridisch advies?
Dat ligt aan het aantal uren werk dat uw kwestie vereist en dat varieert natuurlijk. Sommige adviezen liggen zo voor de hand en kosten zo weinig tijd dat wij daar weinig tot niets voor rekenen maar de juridisch ingewikkelde kwesties vereisen meer tijd en aandacht. De rust dat iets juridisch goed geregeld is, is niet in geld uit te drukken.

Kan ik beter wachten tot ik echt duidelijk een conflict heb of moet ik er juist direct bij het eerste gevoel van onrust al aan de bel trekken?
Dat zal van geval tot geval verschillen maar bij twijfel is het verstandig om contact met ons op te nemen en dan beoordelen we samen of u moet wachten of dat u actie moet ondernemen.

Wat kost dat nou, zo’n contract?
Dat valt over het algemeen reuze mee. Het is niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden dus in veel gevallen kan een bestaand contract als basis dienen maar een contract dient met name de specifieke afspraken tussen partijen helder weer te geven. Dat is maatwerk en dat valt niet te kopiëren. Hoe specifieker het contract en/of de overeengekomen afspraken, hoe langer we ermee bezig zullen zijn. Ervaring leert dat u voor een goed contract vanaf een uur per pagina moet rekenen.

Levert het mij ook wat op?
Met name bij juridische kwesties is voorkomen veel goedkoper dan genezen. De kosten van bijvoorbeeld een helder contract staat in geen enkele verhouding tot de mogelijke materiële en immateriële schade in het geval het toch niet helemaal of helemaal niet goed gaat. Daarnaast is het ook gewoon fijn zakendoen als er heldere afspraken zijn gemaakt die in een overeenkomst zijn neergelegd zodat partijen weten waar men aan toe is. Dat voorkomt problemen, torenhoge kosten achteraf, geeft rust en u slaapt beter.

Ik kan zelf toch ook wel een standaardcontract van Internet ‘lenen’ en die een beetje aanpassen?
Natuurlijk. U kunt ook besparen op uw tandartskosten door uw kies zelf te trekken maar de kans is groot dat het pijn gaat doen (click hier maar eens) en de vraag is of u daar de tijd voor heeft. In de praktijk blijkt dat het beter is als u uw juridische zaken toevertrouwd aan iemand met juridische kennis en ervaring. Ook ogenschijnlijk kleine vergissingen kunnen onvoorziene aansprakelijkheid en/of schade tot gevolg hebben. Daarnaast is het simpelweg niet efficient en zonde van uw tijd om het allemaal zelf te doen.

Moet ik dan al mijn klanten elke keer een contract van vele pagina’s laten tekenen?
Dat is gelukkig niet nodig. Het eenmalig opstellen van duidelijke algemene voorwaarden, en deze aan uw klant geven, is voldoende voor die afspraken die u bij elke opdracht of levering wilt laten gelden. Indien in specifieke gevallen een aanvulling op de algemene voorwaarden nodig is, is het goed om die afspraken overeen te komen in een contract.

Algemene Voorwaarden? Die heb ik toch niet nodig, er is toch niemand die de kleine lettertjes leest?
Of de algemene voorwaarden daadwerkelijk worden gelezen of niet, is niet van belang voor de vraag of ze van toepassing zijn. Als de algemene voorwaarden aantoonbaar ter hand zijn gesteld zijn ze van toepassing en dus onderdeel van de overeenkomst. Ook u heeft veel baat bij het gebruik van algemene voorwaarden. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf bepalen welke voorwaarden gelden bij elke overeenkomst die u aangaat en kunt u bepalen dat u niet vastzit aan de voorwaarden van uw klant. Daarbij voorkomt u dat u bij elke opdracht, transactie, verkoop of dienst uw klant weer moet vertellen wat uw betalingstermijn is, welke leveringsvoorwaarden u hanteert en welke garanties u biedt of wat er gebeurt als uw klanten niet op tijd, niet helemaal of helemaal niet betalen. Hier vind u meer antwoorden over algemene voorwaarden.

Accepteren jullie Bitcoins?
Jazeker.

Ik heb nog veel meer vragen. Wat nu?
Als u ons een email stuurt met uw vragen dan beantwoorden wij die zo snel als we kunnen.