Uw woning verhuren. Mag dat?

In principe wel maar er zijn regels die per gemeente, per stad, en soms per stadsdeel, kunnen verschillen. Hieronder een overzicht voor Amsterdam.

Allereerst moet onderscheid gemaakt worden tussen:
1. Vakantieverhuur (“Airbnb” categorie)
2. Short Stay
3. Tijdelijke verhuur
3. Bed & Breakfast
4. Hotel

1. Vakantieverhuur
Dit is de “Airbnb” categorie. Hierbij verhuurt u de woning waar u zelf woont incidenteel aan toeristen. U heeft geen vergunning nodig maar u moet zich wel aan de regels van de gemeente houden.Vanaf 1 oktober 2017 moet u, elke keer dat u uw woning verhuurt aan toeristen, dit vóóraf melden bij de gemeente. Op deze manier kan de gemeente effectiever handhaven op illegale vakantieverhuur en overlast tegengaan. Vooralsnog geldt de meldplicht van vakantieverhuur alleen voor woningen en nog niet voor woonboten. Dit neemt niet weg dat de regels voor vakantieverhuur onverkort ook voor woonboten gelden.

Vakantieverhuur is alleen mogelijk als u de hoofdbewoner bent. Als u de eigenaar van de woning bent en er is een vereniging van eigenaren, dan dient u toestemming van de VVE te hebben. Daarnaast mag u de woning niet meer dan 60 dagen per jaar verhuren. Doet u dat wel dan is het geen vakantieverhuur maar bedrijfsmatige verhuur. In dat geval kunt u beter een bed & breakfast beginnen. U mag uw woning aan niet meer dan vier personen tegelijkertijd verhuren. Bij verhuur aan meer dan 4 personen valt u in de categorie hotel. Uw gasten mogen geen overlast veroorzaken voor omwonenden. Daarnaast moet u belasting afdragen over de inkomsten.
Bent u niet de eigenaar van de woning dan mag u bijna nooit uw woning aan anderen verhuren. Ook niet incidenteel. Dit staat bijna altijd in uw huurcontract en u loopt het risico dat de verhuurder u uit uw woning laat zetten. Als u van een woningcorporatie huurt dan mag u uw woning zeker nooit gebruiken voor vakantieverhuur. Ook dan loopt u het risico uit uw woning te worden gezet net als in dit geval en dit geval.
Als hoofdbewoner van de woning bent u verantwoordelijk voor het gedrag van uw gasten. Maak daarom van tevoren duidelijke afspraken om overlast te voorkomen. Licht ook de buren vooraf in en laat een telefoonnummer achter, zodat u of iemand namens u kan ingrijpen. Als u zich niet aan de regels voor vakantieverhuur houdt, dan riskeert u een boete van €20.500, een navordering van toeristenbelasting of zelfs verlies van uw woning. Zie hier meer over de regels voor vakantieverhuur van de gemeente Amsterdam.

2. Short Stay
Hiervan is sprake indien u een woning, waar u niet zelf woont, niet korter dan voor 7 aaneengesloten nachten, tot maximaal 6 maanden, verhuurt aan bijvoorbeeld expats of toeristen. Voor shortstay is in Amsterdam een vergunning van het stadsdeel nodig. Sinds 14 januari 2014 worden er geen nieuwe vergunningen meer verleend. In 2017 gaat de gemeente haar Short Stay beleid evalueren. Bent u nu niet in bezit van een vergunning dan mag u uw woning niet gebruiken voor Short Stay verhuur.

3. Tijdelijke verhuur
Dit is alleen mogelijk in twee specifieke situaties: bij sloop of renovatie of als de woning te koop staat. U kunt dan tijdelijke verhuur toepassen op grond van de Leegstandswet.

4. Bed & Breakfast
Vakantieverhuur en shortstay is niet hetzelfde als Bed & Breakfast. In een B&B biedt u tegen betaling logies en ontbijt aan in een deel van de woning waar u zelf in woont. U mag maximaal 40% van het vloeroppervlak verhuren, aan hoogstens 4 personen tegelijk. Wilt u meer gasten kunnen ontvangen dan moet u een hotelvergunning aanvragen.
Een B&B moet u tevoren bij uw stadsdeel aanmelden. Voor meer informatie kijkt op de website van uw stadsdeel. Hier vindt u nog veel meer informatie over het beginnen van een B&B.

5. Hotel
Bezoek de site Amsterdam.nl voor meer informatie over het beginnen van een hotel in Amsterdam.

Zoals gezegd, in uw gemeente of stad maar ook binnen Amsterdam kunnen (weer nieuwe) afwijkende regels gelden. Het bovenstaande is dan ook geen advies. Als u van plan bent om uw woning, of een deel daarvan, al dan niet tijdelijk, te verhuren, dan is het zaak om u goed te laten informeren. Vaak is het de kortste weg om advies te vragen aan de gemeente of uw stadsdeel. Natuurlijk kunnen wij u hierbij van dienst zijn. Ook indien u problemen heeft of tegen moeilijkheden aanloopt staan wij u graag bij.